Wywóz nieczystości

Ustawa o śmieciach:

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwały rady miejskiej:

UCHWAŁA NR LXIX/1770/18 z dn. 19 kwietnia 2018r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 z dn. 30 stycznia 2015r.

UCHWAŁA NR XVI/643/19 z dn. 16 października 2019r.

UCHWAŁA NR XVI/645/19 z dn. 16 października 2019r.

UCHWAŁA NR XV/647/19 z dn. 16 października 2019r.

UCHWAŁA NR XV/648/19 z dn. 16 października 2019r.

UCHWAŁA NR XXII/709/19 z dn. 11 grudnia 2019r.